เกร็ดความรู้

ค่าใช้จ่าย

ราคาการล้างแบบถอดตู้ และแบบไม่ถอดตู้ ราคาทั้งสองแบบจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
ซึ่งแบบไม่ถอดตู้ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าแบบถอดตู้ ประหยัดกว่าแถมยังเหลือเงินในกระเป๋ามากกว่าเห็นๆ
โดยที่แบบถอดตู้จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าเป็นเท่าตัว ทำให้หลายๆท่านหันมาเลือกการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้กันมากกว่า

ล้างแอร์รถยนต์แบบไหนใช้เวลาในการล้างประหยัดเวลากว่ากัน ก็ต้องแบบไม่ถอดตู้อยู่แล้ว
เพราะการล้างแบบไม่ถอดตู้ใช้เวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น แต่การล้างแบบถอดตู้ ต้องใช้เวลานาน
อาจใช้เวลาทั้งวันหรืออาจ 2-3 วัน

เวลา
ความเสี่ยง

การแอร์แบบถอดตู้จะต้องถอดรื้อทั้งคอนโซลรถยนต์ออก ซึ่งหมายถึงว่าอาจเกิดความเสียหายได้ระหว่างการรื้อ
จึงมีความเสี่ยงมากถ้าเลือกการล้างแบบนี้ แต่ถ้าล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าเพราะถอด
อุปกรณ์ออกเพียงแค่ 2-3 ชิ้นเท่านั้น ไม่เกิดการรื้อใดใด จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่ามาก

เมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการล้างแล้ว ความสะอาดของตู้แอร์ การล้างทั้งสองแบบไม่ต่างกัน
เมื่อล้างออกมาแล้วคราบสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ก็หลุดออกเหมือนกัน เพราะการล้างแบบไม่ถอดตู้
ก็สามารถมองเห็นสภาพคอลย์ภายในตู้แอร์ได้