เกร็ดความรู้

เนื่องจากควันบุหรี่ จะลอยไปกับอากาศ และท้ายที่สุดจับเป็นคราบขาวอยู่กับคอยล์เย็น
ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็นเปรี้ยวในที่สุด

การทานอาหารบนรถนอกจากจะส่งกลิ่นแล้ว เศษอาหารที่ร่วงอยู่ภายในรถ ก็ทำให้รถเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ และอาจเป็นแหล่งเชื้อเชิญสัตว์ไม่พึงประสงค์ ก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกด้วย

งดอาหาร
ทำความสะอาด

แน่นอนว่าต่อให้ทำความสะอาดเองได้ดีแค่ไหน ก็จะมีส่วนที่ตกค้างเหลืออยู่ เบาะ และพรมภายในรถ
ที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค และเชื้อราชั้นดี จึงต้องมีการนำรถเข้ารับการทำความสะอาดครั้งใหญ่กันบ้าง

ท้ายที่สุดแล้ว ต่อให้ดูแลรักษาแอร์ภายนนอกได้ดีแค่ไหน ภายในอย่างคอยล์เย็นก็ต้องได้รับการดูแลด้วย
เนื่องจากฝุ่นผงในอากาศก็ยังคงมีอยู่ตลอด และสะสมเป็นก้อนฝุ่นหรือคราบ ติดอยู่ที่คอยล์เย็น
และยังช่วยเพิ่มความเย็นสดชื่นในอากาศ ยืดอายุการใช้งานของแอร์ และประหยัดพลังงานอีกด้วย